Polisi cludo

LLONGAU

----

Llongau Domestig Llongau Am Ddim (Unol Daleithiau)
Mwynhewch longau domestig safonol canmoliaethus (Dosbarth Cyntaf USPS) ar archebion o $ 100 neu fwy.

Gwybodaeth Llongau Gyffredinol
Caniatewch 3-5 diwrnod busnes ar gyfer prosesu a gwirio archebion. Caniatáu 7-10 diwrnod busnes ychwanegol ar gyfer danfon domestig.
Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw gludo llwythi, dwyn neu ddifrodi. Mae pob llwyth wedi'i yswirio ac mae'r prynwr yn ysgwyddo holl gyfrifoldebau hawliadau a wneir gyda'r cludwr llongau.
Am resymau diogelwch, ni allwn ond anfon i'r cyfeiriad a ddarperir wrth y ddesg dalu.
Am resymau diogelwch, efallai na fyddwn yn rhyng-gipio pecyn nac yn newid ei ddanfoniad ar ôl iddo gael ei drosglwyddo i'r cludwr. Os oes angen i chi newid unrhyw wybodaeth am orchymyn (cyfeiriad cludo / bilio, gwybodaeth dalu, ac ati) gallwch ofyn am ganslo'ch archeb trwy gysylltu â ni ar unwaith yn info@popular.jewelry. Os yw'ch archeb wedi'i chanslo'n llwyddiannus, gallwch gyflwyno gorchymyn diwygiedig newydd.